Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Wypełnienie ankiety zajmie Ci nie więcej niż 47 sekund

Możesz odpowiedzieć na pytania, klikając pole wyboru z przodu wybranej odpowiedzi. Po odpowiedzi na wszystkie pytania kliknij przycisk „Wyślij moje odpowiedzi”.

  Po wypełnieniu zapytania online nasz przedstawiciel skontaktował się z Toba...?


  Ocen stopień zadowolenia z informacji uzyskanej od naszego przedstawiciela?


  Czy wiedziałeś, że Torrent 500 poprawia kwestie bezpieczeństwa i zdrowia?


  Czy wiedziałeś, że wartość zaoszczędzonych pieniędzy przewyższy wysokość miesięcznego czynszu najmu?


  Czy wiedziałeś, że miesięczny czynsz najmu obejmuje:
  - myjnię Torrent 500, instalację w Twoim warsztacie
  - pełne zaopatrzenie w środki chemiczne
  - regularne serwisy dla maksymalnej czystości i wydajności
  - stałą konserwację, wymianę części
  - utylizację odpadów

  Czy masz jeszcze jakieś pytania?